e-Fleet

Swoim Klientom gwarantujemy bieżącą kontrolę stanu floty. Odbywa się to poprzez internetową aplikację Efleet, która zapewnia bezpośredni kontakt pomiędzy: BOK PSF – Warsztat – Klient.

System zawiera kompleksowe informacje o poszczególnych flotach, dając jednocześnie administratorowi możliwość jej kontroli i bieżącej aktualizacji. Wszystkie dane otrzymane z warsztatu oraz od Klienta, umieszczone zostają w systemie. Efleet gwarantuje zatem, że w danym samochodzie zostanie wykonana tylko i wyłącznie usługa ustalona wcześniej z administratorem, a wszystkie dodatkowe uwagi wynikające z naprawy zostaną naniesione do systemu.

Tak zintegrowany program sprawia, że następuje kompleksowy przepływ informacji otrzymywanych zarówno od Klienta, jaki i warsztatu. Daje to tym samym pewność, że program ukazuje rzeczywisty stan danej floty i ułatwia efektywne zarządzanie.

Dostęp do aplikacji Efleet umożliwia uzyskanie m.in.:

  •  Szczegółowych danych każdego zarejestrowanego w bazie samochodu

Administrator floty ma możliwość uzupełniania i modyfikowania wszystkich danych dotyczących danego samochodu

  •  Historii usług wykonywanych w poszczególnych samochodach

W celu kontroli usług (kosztów) istnieje możliwość podglądu całej historii napraw samochodu, ich kosztów, daty oraz miejsca wykonania usługi

  •  Podglądu realizowanych aktualnie usług dotyczących danego pojazdu

System umożliwia podgląd każdego zlecenia (usługi) niezależnie od jego statusu (zlecenie otwarte, zlecenie zrealizowane, zlecenie zafakturowane). W każdym ze statusów zlecenia widoczny jest zakres usługi, jej koszt, warsztat, w którym wykonywana jest naprawa, data naprawy, stan licznika oraz numer rejestracyjny i dane użytkownika naprawianego samochodu

  •  Zestawienia wykonywanych usług w samochodach danego Klienta za żądany okres czasu

Istnieje możliwość wygenerowania reportu przedstawiającego historię samochodu za wybrany okres. Informacje zawarte w raporcie dają pełny obraz napraw danego samochodu oraz wszystkich innych usług, które w wybranym okresie były realizowane
w naszych serwisach

  •  Szczegółowych informacji na temat przechowywanych opon

W systemie gromadzone są  informacje o zużyciu opon, miejscu ich przechowywania, marce, rozmiarze oraz modelu. Aplikacja udostępnia także  raport zawierający informacje o stanie przechowywanych opon.

  •  Otrzymywanie raportów

Klient otrzymuje szczegółowy raport menadżerski w formie i zakresie indywidualnie ustalonym do potrzeb i struktury firmy.

 

 

                             
                                                  

Newsletter

Jezeli chcesz pierwszy dowiadywac sie
o nowosciach na stronie zamów newsletter
wpisując swój adres i naciskając przycisk zielonego plusa.

zapoznaj się z regulaminem

projektowanie stron internetowych WEBIDEA ADVANCE